این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب dea

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

مدل اندرسون پیترسون

آموزش مدل اندرسون پیترسون برای حل مسائل تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با روش DEA برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری براساس ورودی و خروجی

دانلود نرم افزار DEAP

دانلود اصل مقالات DEA

دانلود اصل مقالات DEA و دانلود رایگان اصل مقالات تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها روش DEA هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

انواع الگوهای DEA

انواع الگوهای DEA و آشنائی با انواع الگوهای DEA شامل روش BCC الگوی CCR الگوی اندرسون-پیترسون و آموزش کار با الگوهای مختلف تحلیل پوششی داده ها توسط پارس مدیر

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها DEA

آموزش تحلیل پوششی داده‌ها DEA و آموزش تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها روش DEA با ارائه مدل مفهومی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com