این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش تحقیق

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری مبنایی است که تمام پژوهش بر مبنای آن اجرا می‌شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه پژوهش) فراهم آمده است.

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش Research Onion یک الگوی شش لایه است که فلسفه، رویکرد، استراتژی، انتخاب، بازه زمانی و روش گردآوری داده‌ها را مشخص می‌کند.

روش پژوهش علمی

روش پژوهش (تحقیق)

مقاله روش تحقیق به همراه راهنمای نگارش و تدوین مقاله های علمی-پژوهشی هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر دردسترس می باشد.

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی Qualitative research شامل روش‌هایی است که به شناسایی مقوله‌ها و تحلیل داده‌های فاقد ساختار حاصل از مطالعه، مشاهده یا مصاحبه می‌پردازد.

روش تحقیق مشاهده ای

روش تحقیق مشاهده ای

در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی روش تحقیق مشاهده ای (Observational study) به تفسیر پارامترهای جامعه براساس یک نمونه می پردازد.

انواع تحقیقات علمی

انواع تحقیقات علمی

حافظ نیا در کتاب روش تحقیق در عاوم انسانی معتقد است بر اساس هدف انواع تحقیقات علمی را می­توان به دو گروه کلی بنیادی، کاربردی تقسیم کرد.

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته Mixed Method رویکردی پژوهشی است که در آن از ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی به صورت نظام‌مند استفاده می‌شود.

کلیات تحقیق علمی

کلیات تحقیق علمی

تحقیق علمی عبارتست از تلاش کاوشگرانه‌ای که با آداب خاصی بطور نظام‌یافته با هدف کشف مجهولی در جهان خلقت و برای گسترش قلمرو معرفی نوع بشر انجام شده است.

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. در این رویکرد پژوهشگر در متغیرها دخالت یا دسنکاری نمی‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com