این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش تحقیق

پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش و مبانی نظری

پیشینه پژوهش و مبانی نظری بررسی مطالعات گذشته و نظریه‌های موجود پیرامون پدیده مورد مطالعه است که به چارچوب نظری پژوهش ختم می‌شود.

ماهیت روش علمی

روش علمی و علم

علم (Science) کوششی نظام‌مند است که دانش را به شیوه‌ای قابل آزمایش خلق و سازماندهی می‌کند. علم با روش پژوهش علمی حاصل می‌شود.

بیان مساله تحقیق

بیان مساله تحقیق

بیان مساله اولین قسمت یک پروپوزال مدیریت است که پژوهشگر باید در آن مشکلی که با آن مواجه است را شرح دهد و سپس اهمیت و ضرورت بررسی این مشکل را بیان کند.

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری (Theoretical framework) به مجموعه‌ای از مفروضات بنیادی برای محدود و معین کردن موضوع یا مضمون یک علم یا یک نظریه گفته می‌شود.

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش (Research Onion) یک الگوی شش لایه است که فلسفه، رویکرد، استراتژی، انتخاب، بازه زمانی و روش گردآوری داده‌ها را مشخص می‌کند.

روش پژوهش علمی

روش پژوهش (تحقیق)

روش پژوهش (Research Methodology) کوششی نظام‌مند جهت دستیابی به هدف پژوهش است و ارزش و اعتبار هر علمی به روش‌شناسی آن علم برمی‌گردد.

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی

روش تحقیق کیفی (Qualitative research) شامل روش‌هایی است که به شناسایی مقوله‌ها و تحلیل داده‌های فاقد ساختار حاصل از مطالعه، مشاهده یا مصاحبه می‌پردازد.

روش تحقیق مشاهده ای

روش تحقیق مشاهده‌ای

روش تحقیق مشاهده‌ای (Observational study) در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی به تفسیر پارامترهای جامعه براساس یک نمونه می پردازد.

انواع تحقیقات علمی

انواع تحقیقات علمی

حافظ نیا در کتاب روش تحقیق در عاوم انسانی معتقد است بر اساس هدف انواع تحقیقات علمی را می‌­توان به دو گروه کلی بنیادی، کاربردی تقسیم کرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com