این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت زنان

مقاله های حوزه مدیریت زنان و مطالعات در زمینه ورود زنان به سازمان ها و فرصت های ارتقای شغلی زنان و موانع زنان در سازمان ها و راهکاری شکستن سقف شیشه ای

مدیریت زنان

مدیریت زنان

مدیریت زنان در معنی عام به حضور بانوان در مناصب مدیریتی و در معنی خاص بر سازوکارهای تسهیل حضور آنها در پست‌های بالای هرم سازمانی اشاره دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com