این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب iot

پرسشنامه اینترنت اشیاء

پرسشنامه اینترنت اشیاء (IOT)

دانلود پرسشنامه اینترنت اشیاء دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

ترجمه مقاله اینترنت اشیاء

ترجمه مقاله اینترنت اشیاء

ترجمه ترجمه مقاله اینترنت اشیاء با عنوان دیدگاه یکپارچه در خصوص عوامل تاثیرگذار بر پذیرش مشتری برای فناوری اینترنت اشیا به صورت فارسی دقیق

پاورپوینت اینترنت اشیاء

پاورپوینت اینترنت اشیاء

مقاله پذیرش اینترنت اشیا در سازمان براساس مدل پذیرش فناوری با توجه به متغیرهای سودمندی، سهولت استفاده، لذت استفاده، قابلیت عامل و اجتماعی بودن

اینترنت اشیاء (IOT)

اینترنت اشیاء (IOT)

اینترنت اشیاء (IoT) به‌طور کلی به لوازم و تجهیزاتی که به اینترنت متصل شده و توسط برنامه‌های رایانه‌ای قابل کنترل و مدیریت هستند، اشاره دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com