این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب iot

پرسشنامه اینترنت اشیا

پرسشنامه اینترنت اشیا

دانلود پرسشنامه اینترنت اشیا دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد پذیرش اینترنت اشیا با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه اینترنت اشیا

پرسشنامه اینترنت اشیاء IOT

دانلود پرسشنامه اینترنت اشیاء دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه های با طیف لیکرت ۵ درجه

اینترنت اشیا

ترجمه مقاله اینترنت اشیا

ترجمه مقاله اینترنت اشیا با عنوان دیدگاه یکپارچه در خصوص عوامل تاثیرگذار بر پذیرش مشتری برای فناوری اینترنت اشیا به صورت فارسی دقیق

اینترنت اشیا

پذیرش اینترنت اشیا

مقاله پذیرش اینترنت اشیا در سازمان براساس مدل پذیرش فناوری با توجه به متغیرهای سودمندی، سهولت استفاده، لذت استفاده، قابلیت عامل و اجتماعی بودن

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا، در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون معرفی شد ودر آن هر چیزی از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته و با اینترنت مدیریت می شوند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com