این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب الکتره

تکنیک الکتره ELECTERE

الکتره ELECTERE

الکتره ELECTERE یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار با تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری و استفاده از مصالحه است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com