این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اکسل

افزونه Solver در اکسل

افزونه Solver در اکسل

افزونه Solver شامل مجموعه‌ای از امکانات محاسباتی در نرم‌افزار اکسل است که برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی و همچنین محاسبات روش بهترین-بدترین کاربرد دارد.

افزونه Analysis ToolPak در اکسل

افزونه Analysis ToolPak در اکسل

افزونه Analysis ToolPak شامل مجموعه‌ای از روش‌های آماری شامل رگرسیون، همبستگی، آزمون‌های میانگین جامعه و مواردی از این دست در نرم‌افزار اکسل است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com