این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ایزو 27001

ایزو ۲۷۰۰۱

ایزو ۲۷۰۰۱ : مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو ۲۷۰۰۱ برمحرمانه بودن، یکپارچگی و در دسترس بودن اطلاعات سازمان تاکید دارد و یکی از استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com