این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بورس اوراق بهادار

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا

فرضیه بازار کارا این موضوع را بیان می کند که اطلاعات مالی به سرعت در بازارهای مالی منتشر می‌شوند و بر قیمت‌ها تاثیر و آن را تعدیل می‌کنند.

تاریخچه بورس اوراق بهادار ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادار ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادار ایران به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)، دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) و دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون).

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار Stock exchange مکانی است که در آن سهام‌داران و بازرگان‌ها می‌توانند سهام، اوراق قرضهیا سایر اوراق مالی و بهادار را معامله کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com