این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تنظیم پاورقی

تنظیمات پاورقی در ورد

تنظیمات پاورقی در ورد

تنظیمات پاورقی یا Footnote در ورد بویژه وقتی متن شامل نوشته‌های فارسی و انگلیسی است به سادگی با تغییر قالب ورد قابل انجام است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com