این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب خصوصی سازی

خط‌مشی خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی : تعاریف و مفاهیم

خصوصی‌سازی (Privatization) فرایند انتقال مالکیت کسب‌وکارها از دولت به بخش خصوصی می‌باشد. این فرایند در کشورهای پیشرو در دستور کار قرار دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com