این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رفتار فردی

شخصیت کارکنان

شخصیت کارکنان

شخصیت کارکنان عبارت است از مجموعه سازمان‌یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتا ثابت و پایدار که یک کارمند را از کارکنان دیگر متمایز می‌سازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com