این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رهبری چندعاملی

پرسشنامه رهبری چندعاملی

پرسشنامه رهبری چندعاملی (MLQ)

پرسشنامه رهبری چندعاملی (MLQ) مقیاسی استاندارد و دارای روایی و پایایی است که برای سنجش روابط رهبر-پیرو در سازمان‌های بزرگ استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com