این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شبکه عصبی مصنوعی

شبکه عصبی مصنوعی

شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

شبکه عصبی مصنوعی (Artificial neural networks) سیستمی محاسباتی است که با الهام از شبکه‌های عصبی مغز موجودات زنده طراحی شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com