این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فهرست شکل ها

تنظیمات فهرست شکل ها

فهرست شکل‌ها در ورد

برای تنظیم فهرست شکل‌ها در ورد به صورت خودکار و نامگذاری آنها به صورت اتوماتیک ابتدا باید یک کپشن Caption و سپس دو سبک style بسازیم.

فهرست جداول در ورد

فهرست جداول در ورد

برای تنظیم فهرست جداول در ورد به صورت خودکار و نامگذاری آنها به صورت اتوماتیک ابتدا باید یک کپشن Caption و سپس دو سبک style بسازیم.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com