این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب لجستیک معکوس

لجستیک سبز

لجستیک سبز

لجستیک سبز (Green logistic) کوشش‌های لازم برای سنجش و کمینه‌سازی آثار سوء زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های لجستیکی سازمان یا کسب‌وکار است.

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس بر مدیریت مواد، قطعات و محصولات، از محل مصرف به محل عملیات و بازیابی یا دفع و بازگرداندن‌ به محل مصرف در موارد مناسب دلالت دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com