این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب متغیر پنهان

سنجه‌های تک‌آیتمی

سنجه‌های تک‌آیتمی

سنجه‌های تک‌آیتمی (Single-item measures) زمانی استفاده می‌شود که یک سازه تک‌بعدی، روشن و به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری باشد.

متغیر پنهان و آشکار

متغیر پنهان و آشکار در مدل معادلات ساختاری

متغیر پنهان (مکنون) متغیری است که به صورت مستقیم قابل سنجش نیست و از طریق تعدادی متغیر آشکار (مشاهده‌پذیر) مورد سنجش قرار می‌گیرد. متغیر پنهان و آشکار مفاهیمی کلیدی در مدل‌یابی معادلات ساختاری هستند که در این مقاله تشریح گردیده‌اند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com