این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت رفتار سازمانی

اثر پیگمالیون

اثر پیگمالیون (کامیابی فراخود)

اثر پیگمالیون Pygmalion effect یک پدیده روانشناسی است که بر اساس آن افراد نسبت به سطح انتظارات دیگران واکنش‌های مستقیم نشان می‌دهند.

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی (OBM)

مدیریت رفتار سازمانی (Organizational Behavior) مطالعه رفتار انسان در محیط‌های سازمانی، ارتباط میان رفتار انسان و سازمان و خود سازمان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com