این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مقیاس نسبی فاصله ای

مقیاس اندازه گیری متغیرها

مقیاس اندازه‌گیری متغیرها

مقیاس اندازه‌گیری متغیرها شامل متغیرهای کیفی (اسمی، رتبه‌ای) و متغیرهای کمی (فاصله‌ای و نسبتی) در پایگاه پارس مدیر تشریح شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com