این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب هوشمندی کسب‌وکار

هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار)

هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار)

هوش تجاری (هوشمندی کسب‌وکار) فرایندی فناوری‌محور برای تحلیل داده‌ها و ارائه اطلاعات عملیاتی به مدیران ارشد و اجرایی سازمان است.

انباره داده

انباره داده

انباره داده (data warehouse) سیستمی کامپیوتری است که برای گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها استفاده شده و هسته مرکزی هوشمندی کسب‌وکار می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com