این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب superdecision

نرم‌افزار سوپر دسیژن Super Decision

نرم‌افزار سوپر دسیژن (Super Decision)

نرم‌افزار سوپر دسیژن (Super Decision) برنامه‌ای کاربردی است که برای حل مسائل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و فرایند تحلیل شبکه استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com