این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب topsis

نرم‌افزار TOPSIS

نرم‌افزار تاپسیس (TOPSIS)

نرم‌افزار تاپسیس (TOPSIS) برنامه‌ای کاربردی برای حل مسائل مبتنی بر ماتریس تصمیم با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره تاپسیس است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com