این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اثر غیرخطی

اثر غیرخطی (درجه دوم)

اثر غیرخطی (درجه دوم)

اثر غیرخطی (Quadratic effect) یک مفهوم آماری در معادلات رگرسیونی و حداقل مربعات جزئی است که در آن یک عامل با خودش تعامل دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com