این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب استراتژی پژوهش

طرح پژوهش تبدیلی

طرح پژوهش تبدیلی

طرح پژوهش تبدیلی (Transformative) یک روش آمیخته است که در آن پژوهشگر از یک نگاه نظری فراگیر برای تحلیل داده‌های کیفی و کمی استفاده می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com