این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اضافه کاری

اضافه‌کاری کارکنان

اضافه‌کاری کارکنان

اضافه‌کاری کارکنان (Overtime) اشاره به ساعاتی دارد که کارکنان بیش از سقف ساعت کاری عادی که ۸ ساعت در روز است در محل کار مشغول کار باشند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com