این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اقتصاد و مدیریت

پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

دانلود پرسشنامه اقتصاد مقاومتی دارای روایی و پایایی همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد دارای ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

کتاب زبان اقتصاد و مدیریت

کتاب زبان اقتصاد و مدیریت

کتاب زبان اقتصاد و مدیریت : دانلود متن کامل به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و حل مسائل کتاب نوشته صادق بافنده انتشارات پیام نور

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com