این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ایزو 10004

ایزو ۱۰۰۰۴ : سنجش رضایت مشتری

ایزو ۱۰۰۰۴ : سنجش رضایت مشتری

از مسایلی که تاثیر زیادی بر روی افزایش مشتریان دارد بحث رضایت مشتری میباشد و یکی از روشهایی که از طریق آن میتوان میزان آن را اندازه‌گیری کرد مبحث سنجش رضایت مشتری میباشد. ایزو ۱۰۰۰۴ اصولی در تعریف و اجرای فرایند هایی در کنترل و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری فراهم می‌آورد. و بدون در نظر گرفتن اندازه، نوع یا محصول ارائه شده سازمان بکار می‌رود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com