این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اینشورتک

پرسشنامه فناوری بیمه (اینشورتک)

پرسشنامه اینشورتک

دانلود پرسشنامه اینشورتک (فناوری بیمه) دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر به همراه سوالات طیف لیکرت پنج درجه و شرح و تفسیر

پرسشنامه فناوری بیمه (اینشورتک)

فناوری بیمه (اینشورتک)

اینشورتک Insurtech به استفاده از نوآوری‌های فناوری و تکنولوژی در صنعت بیمه جهت بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت‌های این صنعت گفته می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com