این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اینکوترمز

مقررات اینکوترمز (INCOTerms)

مقررات اینکوترمز (INCOTerms) مجموعه قوانین استاندارد و بین‌المللی است که وظایف طرفین معامله در یک تجارت بین‌المللی را مشخص می‌کند.

فرانچایزینگ

فرانچایزینگ (فرانشیز)

فرنچایزینگ (Franchising) به عنوان یک شیوه ورود به بازارهای خارجی، شبیه به اعطای امتیاز می‌باشد که حق استفاده به امتیازگیرنده اعطا می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com