این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازارمحوری

بازارمحوری یا بازارگرایی

بازارمحوری (بازار گرایی)

بازارمحوری (بازارگرایی) رویکردی مبتنی بر شناسایی نیازها و خواسته‌های مشتریان و ارضای آن بوسیله تولید محصولات یا ارائه خدمات متناسب است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com