این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی تاثیرگذار

پرسشنامه بازاریابی تاثیرگذار

پرسشنامه بازاریابی تاثیرگذار

دانلود فایل ورد پرسشنامه بازاریابی تاثیرگذار (اینفلوئنسر مارکتینگ) شامل ده گویه با طیف لیکرت پنج درجه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com