این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی خاکستری

بازار خاکستری

بازار خاکستری (موازی)

بازار خاکستری، بازاری است دارای محصولاتی با نام تجاری واقعی که از طریق فروش آن محصولات در کانال‌های غیرمجاز و توسط افراد غیرمجاز تعریف و شناسایی می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com