این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی سینمایی

پرسشنامه بازاریابی سینمایی

پرسشنامه بازاریابی سینمایی و فیلم

دانلود پرسشنامه بازاریابی سینمایی و فیلم براساس عوامل فنی، محتوایی، فرایندی، اجتماعی و مدیریت پیام دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com