این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی پارتیزانی

بازاریابی پارتیزانی یا چریکی

بازاریابی پارتیزانی یا چریکی

بازاریابی پارتیزانی یا چریکی بازاریابی پارتیزانی که در فارسی به بازاریابی چریکی نیز موسوم است برگردان عبارت Guerrilla Marketing است.

استراتژیهای ورود به بازار

استراتژیهای ورود به بازار

استراتژیهای ورود به بازار به همراه استراتژیهای ورود به بازار برای کسب و کارهای کوچک و توضیحات تکمیلی آن، در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com