این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب برنامه ریزی جامع تولید

پرسشنامه تولید به هنگام (JIT)

پرسشنامه تولید به هنگام (JIT)

دانلود پرسشنامه تولید به هنگام دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

برنامه‌ریزی جامع تولید

برنامه‌ریزی تولید

برنامه‌ریزی تولید (Production planning) فرایند پیوسته تدوین برنامه‌های منظم و مبتنی بر دانش برای تولید محصولات در یک کارخانه یا شرکت صنعتی است.

برنامه‌ریزی پویا

برنامه‌ریزی پویا

برنامه‌ریزی پویا روشی کارآمد برای حل دسته‌ای از مسائل با استفاده از دو خصیصه زیرمسئله‌های هم پوشان و زیر ساخت‌های بهینه است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com