پرسشنامه تولید به هنگام (JIT)

دانلود پرسشنامه پرسشنامه تولید به هنگام (JIT) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: رقابت‌پذیری، کارآیی در تولید و صرفه جویی در زمان، مواد و …

تعریف مفهومی پرسشنامه تولید به هنگام

تولید به هنگام Just in time (JIT) یک روش مدیریت موجودی است که در آن طوری برنامه‌ریزی می‌شود که مواد اولیه، کالاها و نیروی کار درست موقع نیاز در دسترس باشند. سیستمی جامع برای کنترل موجودی‌های تولید است. در این سیستم هیچ موجودی مواد اولیه خریداری نمی شود و هیچ محصولی ساخته نمی شود مگر هنگامی که ضرورت ایجاب کند. این سیستم اساسا بر کاهش هزینه‌ها از طریق حذف موجودی‌های انبار تمرکز دارد.» به عبارت دیگر، نظام (سیستم ) تولید به موقع، تفکر و نگرش نوین در اداره سازمان‌های صنعتی است که با اصول، تکنیک‌ها و روش‌های خاصی، به دنبال حذف کامل اتلاف و افزایش بهره‌وری در تمامی فعالیت‌های داخل و خارج سازمان می‌باشد.

تعریف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA): فلسفه ساخت بر مبنای برنامه حذف ضایعات و هزینه‌های انبار داری و بهبود متوالی سود مندی. که شامل اقدام‌های موفقیت آمیزی از فعالیت‌های ساخت مورد نیاز محصول نهایی می‌شود، از طراحی مهندسی تا تحویل به انضمام تمام مراحل تبدیل مواد خام به جلو. عناصر اولیه داشتن موجودی مورد نیاز در زمانی که لازم است برای پیشرفت کیفیت و به صفر رساندن معایب با هدایت زمان و کاستن زمان هر مرحله با بازبینی تغییرات عملیات‌های خود و به انجام رساندن این سفارشات با حداقل هزینه. این رویکرد سبب می‌شود موجودی زمانی که مورد نیاز است در دسترس قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود پرسشنامه تولید به هنگام را دانلود کنید.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش تولید به‌هنگام از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ عامل (رقابت‌پذیری، کارایی در تولید، صرفه‌جویی در زمان و مواد) و ۱۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه است. برای اطلاعات بیشتر پرسشنامه تولید به‌هنگام را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله