این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحقیق آزمایشی

تحقیق آزمایشی

تحقیق آزمایشی

روش تحقیق آزمایشی (Experimental research) روش دقیق مشاهده علمی است که به‌طور کلی بیش از روش‌های دیگر تحقیق با علوم ساختمند ارتباط دارد.

تحقیق شبه آزمایشی

تحقیق شبه آزمایشی

تحقیق شبه آزمایشی (Quasi-experimental designs) به طرح های آزمایشی که در آن ها نتوان از انتساب تصادفی استفاده کرد، گفته می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com