این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تصمیم‌گیری چندهدفه

تصمیم گیری چندمعیاره

تصمیم‌گیری چندمعیاره

تصمیم‌گیری چندمعیاره MCDM مجموعه‌ای بزرگ از حوزه تحقیق در عملیات است که به مدیران برای اخذ تصمیم براساس معیارهای متعدد و متضاد کمک می‌کند.

مدل های تصمیم گیری چندشاخصه

تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM)

مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره یا Multiple Criteria Decision Making و آموزش انتخاب گزینه بهینه براساس معیارهای چندگانه مبتنی بر دیدگاه خبرگان

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com