این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تعادل کار و زندگی

پرسشنامه مشغله کاری

پرسشنامه مشغله کاری

دانلود پرسشنامه مشغله کاری دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد دارای یازده گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه با شرح و تفسیر کامل

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com