این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تفکر سیستمی

پویایی سیستم

پویایی سیستم

پویایی سیستم (System dynamics) رویکردی برای درک رفتار غیرخطی سیستم‌های پیچیده در طول زمان با استفاده از بکارگیری حلقه بازخور می‌باشد.

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی (Systems thinking) رویکردی کل‌نگر است که به تحلیل سیستماتیک پدیده‌ها به عنوان یک کل متشکل از اجزای متعامل و مرتبط می‌پردازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com