این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب توماس ساعتی

توماس ساعتی

توماس ساعتی

توماس ساعتی (Thomas L. Saaty) پژوهش عراقی‌اصل و استاد دانشگاه پیتبروگ بود که روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و فرایند تحلیل شبکه را نوآوری کرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com