این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک ساو

تکنیک ساو saw

ساو (SAW)

روش وزن‌دهی افزایشی ساده یا به اختصار ساو (SAW) نخستین و ساده‌ترین روش تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر ماتریس تصمیم برای اولویت‌بندی گزینه‌ها است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com