این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک پرومته

دانلود نرم‌افزار PROMETHEE

پرومته (PROMETHEE)

پرومته (PROMETHEE) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب گزینه بهینه است که با تشخیص نوع تابع به سنجش برتری گزینه‌ها می‌پردازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com