این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک codas

تکنیک کوداس CODAS

کوداس (CODAS)

کوداس (CODAS) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب بهترین گزینه براساس فاصله اقلیدسی و فاصله تاکسی از نقطه ایده‌آل منفی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com