این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک oreste

تکنیک ارسته ORESTE

ارسته (ORESTE)

ارسته (ORESTE) یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است که برای انتخاب گزینه بهینه از رتبه‌بندی ترجیحی و میانگین بسون استفاده می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com