این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حکمرانی الکترونیک

شهروند الکترونیک

شهروند الکترونیک

شهروند الکترونیک Electronic Citizen فردی است که توانایی استفاده از خدمات آنلاین و برخط ارائه شده توسط دولت را در حد مطلوب داشته باشد.

حکمرانی الکترونیکی

حکمرانی الکترونیکی

ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه های اطلاعاتی دولتی – نگاشتی از نمونه های حکمرانی الکترونیکی که این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا ترجمه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com