این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب خانه کیفیت

گسترش کارکرد کیفی QFD

خانه کیفیت (HOQ)

خانه کیفیت (HOQ) نخستین ماتریس در رویکرد گسترش عملکرد کیفیت (QFD) است که رابطه ندای مشتریان (VOCs) و الزامات فنی تولید (ECs) را مشخص می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com