این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب دانش دیکسون

تسهیم دانش

تسهیم دانش

ابعاد تسهیم دانش مدل دیکسون: ابعاد تسهیم دانش دیکسون عبارتند از: تسهیم دانش آشکار، پنهان، استراتژیک و ترتیبی که یکی از حوزه‌های کلیدی مدیریت دانش است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com