این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب دیمتل فازی

آموزش تکنیک دیمتل

دیمتل فازی

دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) روشی برای شناسایی الگوی روابط علی میان معیارهای تصمیم‌گیری با رویکرد استنتاج فازی است. نوشته آرش حبیبی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com