این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب دیمتل فازی

آموزش تکنیک دیمتل

تکنیک دیمتل فازی

آموزش کامل تکنیک دیمتل فازی fuzzy dematel آرش حبیبی جهت شناسایی الگوی روابط میان معیارهای تصمیم گیری با استفاده از اعداد فازی مثلثی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com