این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رفتار سازمانی

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها رویکردی نظام‌مند است که دیدگاه‌های کارکنان را در  دریافت و کارشناسی و در صورت پذیرش به مرحله اجرا در می‌آورد.

شخصیت کارکنان

شخصیت کارکنان

شخصیت کارکنان عبارت است از مجموعه سازمان‌یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتا ثابت و پایدار که یک کارمند را از کارکنان دیگر متمایز می‌سازد.

رفتار سبز کارکنان

رفتار سبز کارکنان

رفتار سبز کارکنان عبارت است از هر گونه رفتار فردی قابل‌ سنجش در بستر محیط کاری که به تحقق اهداف مرتبط با پایداری زیست‌محیطی کمک می‌کند.

اثر پیگمالیون

اثر پیگمالیون (کامیابی فراخود)

اثر پیگمالیون Pygmalion effect یک پدیده روانشناسی است که بر اساس آن افراد نسبت به سطح انتظارات دیگران واکنش‌های مستقیم نشان می‌دهند.

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی (OBM)

مدیریت رفتار سازمانی (Organizational Behavior) مطالعه رفتار انسان در محیط‌های سازمانی، ارتباط میان رفتار انسان و سازمان و خود سازمان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com