این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رهبری کارآفرینانه

پرسشنامه رهبری کارآفرینانه

پرسشنامه رهبری کارآفرینانه

دانلود پرسشنامه رهبری کارآفرینانه دارای روایی، پایایی، منبع استانداد، شیوه تفسیر و تعریف مفهومی و عملیاتی شامل ۷۲ گویه طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com